Retributies met betrekking tot de verdovende middelen en de psychotrope stoffen: wijziging van de bedragen

Fabrikanten, Groothandelaars, invoerders en uitvoerders van verdovende middelen en van psychotrope stoffen moeten beschikken over een jaarlijkse vergunning.
Voor elke vergunningsaanvraag of hernieuwing ervan, ingediend vanaf 9 april 2009, is een retributie van 153 € verschuldigd.
Voor elke aanvraag totwijziging van de jaarlijkse vergunning ingediend vanaf 9 april 2009, wordt de retributie 40 €.

Een uitvoer of invoer van verdovende middelen of psychotrope stoffen mag slechts gebeuren na ontvangst van een specifieke in-of uitvoervergunning afgeleverd door de Dienst der Verdovende Middelen en uitsluitend bestemd voor deze activiteit.
Voor elke aanvraag voor in- of uitvoervergunning voor verdovende middelen of psychotrope stoffen bedraagt de retributie vanaf 9 april 2009 31 €.

Voor elke bestelling van 100 bestelbons voor verdovende middelen dient men vanaf 9 april 2009 een retributie te betalen van 15,50 €.

Deze bedragen zullen aangepast worden op de site van FAGG vanaf 9 april 2009.

Samenvattende Tabel.

Koninklijk besluit van 10 maart 2009.

Contact: bernard.vandenbosch@fagg-afmps.be

Laatste update op 19/06/2012