Lancering van de informatiecampagne over het nucleaire risico door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Op 14 maart 2011 start de FOD Binnenlandse Zaken (afgekort IBZ) een informatiecampagne over het nucleaire risico. Deze campagne werd nauwgezet voorbereid en is gekoppeld aan een predistributie van de jodiumtabletten in de planningszones rond de nucleaire installaties. In dit verband herinnert de omzendbrief 578 van het FAGG alle apothekers aan hun verplichting tot het voorhanden hebben van een voldoende hoeveelheid kaliumjodide in hun apotheek om een mogelijke nucleaire of radiologische noodsituatie aan te pakken.

De predistributie van jodiumtabletten (bijsluiter in het Nederlands, Frans en Duits) is bedoeld voor gezinnen en collectiviteiten (zoals scholen en bedrijven) gelegen rond de nucleaire installaties.
Bovendien moeten apothekers in staat zijn om de bevolking te bevoorraden met kaliumjodide-oplossingen in geval van nucleaire of radiologische noodsituaties.
De omzendbrief nr.578 (die de omzendbrief nr. 417 van 2002 vervangt) herinnert officina-apothekers en ziekenhuisapothekers aan hun verplichting om te allen tijde over 500 g kaliumjodide beschikken. Die herinnert hen ook aan de richtlijnen over de bereiding van officinale kaliumjodide-oplossingen. Deze oplossingen zijn strikt beperkt tot een nucleaire of radiologische noodsituatie die de regering zou verplichten aan de apothekers te vragen om deze ex tempore (op het moment zelf) te bereiden teneinde ze aan de bevolking beschikbaar te stellen.

Het innemen van jodiumoplossing (onder de vorm kalium jodide) is een voorzorgsmaatregel die zelfs na het optreden van een nucleair ongeval niet altijd moet worden toegepast. Als dit nodig zou blijken, zal de overheid het publiek hiervan op de hoogte brengen via boodschappen op radio, tv, internet, SMS-berichtjes of via luidsprekers.

Alle nodige informatie hierover kan je terugvinden op de website van de campagne:

nucleair risico campagne 2011

Laatste update op 04/04/2011