Het aankopen via internet van vermageringsmiddelen die sibutramine bevatten : gevaar!

Naar aanleiding van de aanbeveling van het European Medicines Agency (EMA) om de vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen met sibutramine te schorsen, heeft de firma Abbott op verzoek van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) Reductil (het enige geneesmiddel op basis van sibutramine dat in België goedgekeurd en gecommercialiseerd is) om veiligheidsredenen uit de handel genomen. Het FAGG wijst op de gevaren van het online kopen van geneesmiddelen die sibutramine bevatten.

Het EMA heeft de veiligheid van sibutramine, dat gebruikt wordt om overgewicht te bestrijden, opnieuw geëvalueerd. Het comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het EMA heeft besloten dat de cardiovasculaire risico's die verbonden zijn aan het gebruik van het geneesmiddel niet opwegen tegen de voordelen ervan. Zij heeft de schorsing van de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van geneesmiddelen die sibutramine bevatten aanbevolen, en dit voor de hele Europese Unie.

Naar aanleiding van deze aanbeveling van het EMA en op vraag van het FAGG heeft de firma Abbott de verkoop van Reductil gestopt. Reductil is het enige geneesmiddel met sibutramine dat goedgekeurd en gecommercialiseerd is in België. De firma is begonnen met het terugroepen van de verpakkingen die nog in het farmaceutisch circuit beschikbaar zijn(zie bericht van 22/01/2010).

Geneesmiddelen die sibutramine bevatten zijn echter ook op het internet beschikbaar.

Het FAGG benadrukt de gevaren van het aankopen van geneesmiddelen via Internet buiten het legale circuit. Deze geneesmiddelen worden via illegale sites op Internet aangeboden en kunnen vervalst zijn. Er zijn daarnaast ook illegale websites die vermageringsmiddelen aanbieden, zogezegd op basis van planten, die sibutramine bevatten zonder dat dit op de verpakking vermeld wordt.

Deze sites worden bijna altijd buiten België uitgebaat, het is dan ook jammer genoeg heel moeilijk voor de bevoegde autoriteiten om de verantwoordelijken van die illegale sites te identificeren, en de sites te sluiten.

Daarom heeft het FAGG in 2009 een campagne gelanceerd om te waarschuwen tegen de gevaren van het bestellen van geneesmiddelen via Internet. De slagzin van de campagne was "Geneesmiddelen via Internet? Surf niet met uw gezondheid!".

Het FAGG wijst er nogmaals op dat buiten het legale circuit de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen niet kan gegarandeerd worden, omdat er geen enkele controle door de autoriteiten mogelijk is.

Daarnaast loopt men het risico dat men geneesmiddelen gaat aankopen die in België niet meer op de markt zijn omdat de verhouding baten / risico's onvoldoende blijkt, zoals voor sibutramine.

De patiënt moet het bovendien stellen zonder het advies van zijn geneesheer en zonder de raadgevingen van zijn apotheker als hij via Internet bestelt.

Tenslotte wil het FAGG er ook op wijzen dat het aanschaffen van geneesmiddelen via Internet kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en inbeslagname van de goederen als die geneesmiddelen niet in België vergund zijn of voorschriftplichtig zijn.

De volgende merknamen zijn geneesmiddelen met sibutramine die op de Europese markt gecommercialiseerd zijn/waren : Afipon, Ectiva, Lindaxa, Meissa, Merida, Minimacin, Minimacin, Obesan, SibutraSitrane, Redoxade, Reductil, Zelix en Zelium.

 

.

Laatste update op 03/02/2010