VIG-NEWS: editie van november 2010

De nieuwe editie van de elektronische nieuwsbrief “VIG-NEWS” van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is nu beschikbaar. De VIG-NEWS is een selectie van recente mededelingen betreffende geneesmiddelenbewaking komende van verschillende bronnen.

De VIG-NEWS is een trimestriële elektronische nieuwsbrief, bestemd voor de gezondheidszorgbeoefenaars, ontwikkeld door het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor Humaan gebruik (BCGH) van het FAGG.

De VIG-NEWS geeft een selectie van recente mededelingen betreffende geneesmiddelenbewaking komende van diverse bronnen zoals het FAGG en haar BCGH, het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI), het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) en andere nationale geneesmiddelenautoriteiten, de Food and Drug Administration en de literatuur (bv. Drug Safety).

De VIG-NEWS heeft in het kader van het project ‘Actieve geneesmiddelenbewaking’ deel uitgemaakt van een testfase bij de gezondheidszorgbeoefenaars die deelnemen aan het project. Vanaf heden wordt de VIG-NEWS ter beschikking gesteld aan alle gezondheidszorgbeoefenaars.

 

VIG-NEWS - 10/11/2010

VIG-NEWS - 03/08/2010

VIG-NEWS - 05/05/2010

Laatste update op 10/11/2010