Onbeschikbaarheid van Aspegic Injectable 500 mg: aanbevelingen voor artsen-specialisten en (ziekenhuis)apothekers

Datum: 04/05/2023

Als gevolg van productieproblemen van Aspegic Injectable 500 mg is er een kritiek tekort in België. Een taskforce doet aanbevelingen. 

Acetylsalicylzuur bestaat zowel in injecteerbare vorm als in orale vorm. Door een vertraging in de productie is de injecteerbare vorm van acetylsalicylzuur, Aspegic Injectable 500 mg, sinds 29 augustus 2022 onbeschikbaar. Sinds februari 2023 is invoer van een buitenlands alternatief moeilijk door beschikbaarheidsproblemen in verschillende Europese landen. Daarnaast heeft de firma Opella Healthcare Belgium een stop van de commercialisatie gemeld vanaf 1 juli 2023. Begin 2024 zou Aspegic Injectable 500 mg opnieuw beschikbaar zijn in het buitenland en kunnen worden ingevoerd.

De resterende voorraad zal nu worden gebruikt om de periode tot begin 2024 te overbruggen. Hiervoor moet het gebruik worden herbekeken. Het FAGG heeft een taskforce met experten bijeengeroepen om oplossingen te zoeken. De taskforce doet aanbevelingen aan artsen-specialisten en (ziekenhuis)apothekers en stelt een gecontroleerde distributie voor.

Voor de vergunde indicaties van Aspegic Injectable 500 mg
Voor de symptomatische behandeling van pijn en koorts is er een absolute voorkeur om gebruik te maken van de alternatieve pijstillers en ontstekingsremmers die beschikbaar zijn op de Belgische markt (biijvoorbeeld paracetamol en niet-steroïdale ontstekingsremmers of NSAID’s). Wanneer de patiënt de alternatieve behandeling niet kan verdragen of wanneer de symptomen niet onder controle zijn, kan er tweedelijns gebruik worden gemaakt van Aspegic Injectable 500 mg. 

Voor gebruik van Aspegic Injectable 500 mg buiten de vergunde indicaties
Enkel bij patiënten waar orale inname van acetylsalicylzuur onmogelijk is (door slikproblemen, bij bewusteloosheid, bij aanhoudend overgeven …) kan worden gekozen voor een behandeling met Aspegic Injectable 500 mg. Dit moet altijd zo kort mogelijk zijn en er moet zo snel mogelijk worden omgeschakeld naar een behandeling met peroraal acetylsalicylzuur.

  • Bij patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS) of een cerebrovasculair accident (CVA) gaat de voorkeur uit naar een behandeling met niet-enterisch omhuld (non-enteric-coated, NEC) acetylsalicylzuur (150 mg – 300 mg) om snelle resorptie en werking te bekomen. Wanneer de patiënt toch wordt behandeld met enterisch omhuld (enteric-coated, EC) acetylsalicylzuur, is het absoluut noodzakelijk dat de tabletten stuk worden gekauwd om mucosale/bucale resorptie te verkrijgen.
  • Bij patiënten op de dienst intensieve zorgen die al chronisch acetylsalicylzuur innemen voor de behandeling van cardiovasculaire aandoeningen, gaat de voorkeur naar een verdere behandeling met peroraal acetylsalicylzuur of toediening van acetylsalicylzuur via een maagsonde. 
  • Bij patiënten met een acute pericarditis gaat de voorkeur uit naar een behandeling met peroraal acetylsalicylzuur of ibuprofen.

Prioriteit
Er moet absolute prioriteit worden gegeven aan:

  • patiënten met een ACS of een CVA  die geen peroraal acetylsalicylzuur kunnen innemen;
  • bij coronaire interventies zoals een FFR-meting (Fractional Flow Reserve) of een ad hoc percutane coronaire interventie (PCI) waarbij de patiënten volledig platliggen en die op dat ogenblik geen peroraal acetylsalicylzuur kunnen innemen;
  • patiënten met persisterende koorts na maximale dosis paracetamol.

De experten van de taskforce raden de ziekenhuizen aan om het gebruik van Aspegic Injectable 500 mg te beperken tot de hoogstnoodzakelijke indicaties. Het gebruik zal ongeveer moeten worden gehalveerd. Er wordt gerekend op de verantwoordelijkheidszin van zowel de voorschrijvende artsen-specialisten als de ziekenhuisapothekers om dit mogelijk te maken. Bij aflevering van Aspegic Injectable 500 mg zal er consequent moeten worden nagegaan of het gebruik te verantwoorden valt en of er geen peroraal alternatief beschikbaar is. 

De resterende stock bij de firma zal prioritair worden gereserveerd voor de ziekenhuizen. Daarnaast zal er op basis van het historisch verbruik van Aspegic Injectable 500 mg voor elk ziekenhuis een quotum worden bepaald. De hoeveelheid die elke maand kan worden besteld zal dit maandelijkse quotum niet mogen overschrijden. Het is belangrijk dat het quotum wordt gerespecteerd om een volledige stockbreuk te vermijden tegen begin 2024, wanneer invoer mogelijk zou worden. 

Het FAGG staat in nauw contact met de firma en volgt de situatie van nabij op.
 

Laatste update op 04/05/2023