Oproep voor belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang in de gezondheidssector

Datum: 23/03/2022

De FOD Economie lanceert een oproep in naam van de Belgische federale en regionale overheden om blijken van belangstelling in te dienen voor een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang. De oproep is gericht aan economische spelers die via diverse partnerschappen willen deelnemen aan innovatieve projecten op Europese schaal. De eerste documenten moeten ten laatste 30 maart 2022 worden ingediend.

De COVID-19-crisis heeft duidelijk gemaakt dat Europa onder meer nood heeft aan voldoende capaciteit voor de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen en essentiële gezondheidsproducten. Er moet ook worden gestreefd naar een betere Europese coördinatie in de gezondheidssector.

De Belgische federale en regionale overheden overwegen daarom, met verschillende andere lidstaten, de oprichting van een mogelijk belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) in de gezondheidssector. 

De FOD Economie lanceert daarom een oproep in naam van de Belgische federale en regionale overheden gelanceerd tot indiening van blijken van belangstelling voor een IPCEI in de gezondheidssector, in het bijzonder voor de volgende domeinen.

•    Innovatie en vergroening van technologieën en productieprocessen voor actieve farmaceutische bestanddelen (active pharmaceutical ingredients, API's), geneesmiddelen en farmaceutische producten inclusief geassocieerde producten vooronder mee toediening en bewaring.
•    Innovatie in antimicrobiële resistentie, zeldzame ziektes en opkomende gezondheidsbedreigingen.
•    Innovatieve technologieën, platformen en productieprocessen voor cel- en gentherapie.

Deze oproep tot indiening van voorstellen richt zich tot economische spelers die via diverse partnerschappen willen deelnemen aan innovatieve projecten op Europese schaal.

Meer informatie
Het indienen van de documenten verloopt in twee fases. De eerste deadline is 30 maart 2022, de tweede 30 mei 2022. 

Alle informatie is beschikbaar op de website van de FOD Economie.

Contact
InternationalRelations@fagg.be
 

Laatste update op 23/03/2022