Reactie van het FAGG op de informatie in de media over serologische tests

Reactie van Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG:

"Ik heb het volste vertrouwen in mijn teams. De kritiek in de pers wordt geanalyseerd en er zal volledige transparantie zijn over hoe de tests zijn gevalideerd en op de markt gebracht. Als er een fout is gemaakt, zullen de nodige maatregelen worden genomen. Ik kan u garanderen dat alle teams van het FAGG sinds het begin van de COVID-19-crisis onvermoeibaar hebben gewerkt, in intense en moeilijke omstandigheden, met als enig doel de best mogelijke zorg voor de patiënten in België te garanderen.”

 

Laatste update op
17/06/2020