Recombinante vaccinstam afkomstig van levend verzwakte PRRSV-vaccins bij varkens geïdentificeerd

Datum: 18/12/2019

Het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA, European Medicines Agency) doet verder onderzoek nadat in Denemarken een recombinante stam met genetisch materiaal van twee levend verzwakte Porcien Reproductief en Respiratoir Syndroom Virus (PRRSV)-vaccins, werd geïdentificeerd. Deze recombinante stam wordt geassocieerd met klinische tekenen van PRRS zoals verminderde vruchtbaarheid bij zeugen, toename in het aantal verwerpingen, toename in biggensterfte, verminderde eetlust en luchtwegaandoeningen bij jonge varkens.

Recombinantie tussen verschillende stammen van het PRRSV, waaronder levend verzwakte type 1 PRRSV-vaccinstammen, is een gekend fenomeen dat al is gerapporteerd in wetenschappelijke literatuur. De verspreiding van een recombinante PRRSV-stam, gelijkaardig aan deze die werd geïdentificeerd in Denemarken, kan overal en op elk moment gebeuren.

Voorzorgsmaatregelen
Om het ontstaan van recombinante vaccinstammen van levend verzwakte PRRSV-vaccins in varkens te beperken, wordt het gebruik van verschillende levend verzwakte PRRSV-vaccins in een populatie, zowel tegelijkertijd als opeenvolgend, ten zeerste afgeraden. Het is aanbevolen om alle dieren in een populatie te vaccineren.

Levend verzwakte PRRSV-vaccins mogen niet worden gebruikt in PRRS-naïeve populaties waarin de aanwezigheid van PRRSV niet is vastgesteld met betrouwbare diagnostische methoden.

Aanbevelingen voor dierenartsen
Een verhoogde monitoring van elk verdacht klinisch teken van PRRS in een gevaccineerde populatie, wordt aanbevolen. Deze klinische tekenen kunnen net als andere bijwerkingen worden gemeld via adversedrugreactions_vet@fagg.be of via vetcompendium.

Er wordt ook gevraagd via deze weg te melden wanneer via sequentiebepaling de recombinantie wordt opgemerkt tussen vaccinstammen of tussen een vaccinstam en het wild type virus.

In België zijn de volgende levend verzwakte vaccins tegen PRRSV op de markt.

Naam van het vaccin Vergunninghouder Actieve substantie
Ingelvac PRRS MLV Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus (PRRSV), Live, Attenuated quantum satis
Ingelvac PRRSFLEX EU Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus (PRRSV), Live, Attenuated quantum satis
Porcilis PRRS Intervet International BV Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus (PRRSV), Live, Attenuated quantum satis
ReproCyc PRRS EU et ImpranFLEX Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus (PRRSV), Live, Attenuated quantum satis
Suvaxyn PRRS MLV Zoetis Belgium SA Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus (PRRSV), Live, Attenuated quantum satis
Unistrain PRRS Laboratorios Hipra SA Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus (PRRSV), Live, Attenuated quantum satis

 

Laatste update op 02/01/2020