Schorsing van vergunningen voor het in de handel brengen voor diergeneesmiddelen die diethanolamine bevatten, bedoeld voor voedselproducerende dieren

Datum: 23/07/2018

Het Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA, European Medicines Agency) heeft  het risico voor de consument van diethanolamine gebruikt in diergeneesmiddelen geëvalueerd. Op basis van de conclusies van het CVMP heeft het FAGG besloten om alle vergunningen voor het in de handel brengen van alle geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die bestemd zijn voor voedselproducerende dieren en die diethanolamine bevatten, te schorsen.

Het CMVP heeft de herevaluatie van het risico voor de consument en de noodzaak van een maximale residue limiet (MRL) van diethanolamine afgerond. Diethanolamine is een hulpstof (niet-werkzame stof) in onstekingsremmende en antimicrobiële diergeneesmiddelen voor paarden, koeien en varkens. De CMVP heeft bij consensus besloten dat het op basis van de beschikbare informatie niet mogelijk is om een ​​risico voor consumenten uit te sluiten van voedingsmiddelen afkomstig van dieren die behandeld werden met een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik dat diethanolamine bevat.

Op basis van dit advies heeft het FAGG besloten om de vergunningen voor het in de handel brengen van alle geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die bestemd zijn voor voedselproducerende dieren en die diethanolamine bevatten te schorsen.

Meer informatie
CVMP van 20 juli 2018

Laatste update op 23/07/2018