Strijd tegen antimicrobiële resistentie gaat door: Belgische antibioticagids 2019 van BAPCOC beschikbaar op BCFI-website

Datum: 22/11/2019

Zoals aanbevolen door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), werd er een nieuwe stap in de strijd tegen antimicrobiële resistentie (AMR) gezet: de Antibioticagids 2019 van de Belgische commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid (BAPCOC) kan voortaan online worden geraadpleegd via de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI).

In deze Internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica herinnert het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) eraan dat we in België meer antibiotica gebruiken dan het Europese gemiddelde in de ambulante zorg, in rusthuizen en in kwekerijen van voedselproducerende dieren. Naar aanleiding hiervan en op vraag van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) ging het KCE op zoek naar de oorzaken van deze situatie en formuleerde het een aantal aanbevelingen om de toestand te verbeteren.

Een van die aanbevelingen van april 2019 was volgens het KCE de noodzaak om gezondheidszorgbeoefenaars gemakkelijker toegang te verlenen tot de "Belgische Gids voor Anti-infectieuze Behandeling in de Ambulante Praktijk" van BAPCOC.

Daarnaast zet het FAGG zich al jaren actief in voor een intersectorale aanpak van de strijd tegen AMR en dit, in samenwerking met alle betrokken autoriteiten: de FOD Volksgezondheid, Sciensano, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren (AMCRA), BAPCOC en het BCFI. Ons agentschap heeft dan ook actief met zijn partners samengewerkt om de meest geschikte oplossing te vinden voor een betere toegang tot informatie over antibiotica: de publicatie van de volledige editie 2019 van de BAPCOC-antibioticagids op de website van het BCFI.

De onlinetoegang tot de "Belgische Gids voor Anti-infectieuze Behandeling in de Ambulante Praktijk" via de website van het BCFI biedt een aantal voordelen:

  • het BCFI is een bekende bron van onafhankelijke wetenschappelijke en medische informatie die gebruikt wordt door de Belgische gezondheidszorgbeoefenaars;
  • de gids in elektronisch formaat zal gemakkelijker te vinden zijn en de informatie zal sneller worden bijgewerkt.

De aanpak van AMR is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een van de grootste uitdagingen voor onze samenleving. Door oneigenlijk gebruik van antibiotica worden bacteriën steeds resistenter, met als gevolg dat ziekten moeilijker te behandelen worden, dat mensen vaker in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en dat er meer doden te betreuren vallen. Bacteriën of resistentiegenen kunnen van mens op dier worden overgedragen en vice versa. Daarom moeten de maatregelen ter preventie en bestrijding van AMR zowel gericht zijn op de menselijke als op de veterinaire sector, en zelfs op het niveau van het milieu.

Meer informatie

Laatste update op 26/11/2019