Update klantgegevens van het FAGG door RSM InterFiduciaire

Datum: 16/02/2018

Het FAGG moet sinds 1 januari 2018 voldoen aan de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. In dit kader heeft het FAGG een uitvoerige circularisatieprocedure (audit) opgestart en de firma RSM InterFiduciaire opdracht gegeven om de gegevens van haar bestaande klanten te actualiseren. In januari 2018 werden hiervoor brieven gestuurd.

Bij de verzending van de eerste reeks brieven hebben alle gecontacteerde partners door een computerfout een brief in het Engels ontvangen. RSM InterFiduciaire en het FAGG willen zich graag verontschuldigen voor deze fout. U vindt hieronder dezelfde brief in het Nederlands.

De audit heeft betrekking op de rekeningoverzichten en de contactgegevens. Dit verklaart waarom u deze brief kan ontvangen, ook al is er in jaren geen contact met het FAGG of staat er geen schuldvordering open.

Gelieve deze brief te bezorgen aan uw boekhoudafdeling of aan uw bedrijfsrevisor, die er kan op antwoorden. Indien u uw contactgegevens wil aanpassen, aarzel uiteraard niet dit te melden.

Indien u geantwoord hebt op de eerste brief, moet u geen rekening houden met de volgende vraag.

U heeft niets ontvangen? Geen probleem, dat wil zeggen dat het FAGG over alle noodzakelijke gegevens beschikt en u niets hoeft te doen.

Meer info
Brief

Contact

RSM InterFiduciaire

Lozenberg 22/2
1932 ZAVENTEM
Fax : + 32 2 720 52 62
E-mail : afmps@rsmbelgium.be

Laatste update op 16/02/2018