Vijf nieuwe drugsprecursoren toegevoegd aan lijst van geregistreerde stoffen

Datum: 20/02/2023

De nieuwe Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/196 van de Europese Commissie voegt vijf drugsprecursoren toe aan de lijst van geregistreerde stoffen. Het gaat om stoffen die kunnen worden gebruikt om fentanyl of amfetamines te produceren. De handel, het bezit en het gebruik van deze stoffen worden onderworpen aan toezicht door de overheid. De verordening treedt in werking op 20 februari 2023

De Europese Commissie publiceerde de Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/196 om de bepalingen in Verordening (EG) 273/2004 en Verordening (EG) 111/2005 te wijzigen en een aantal bijkomende drugsprecursoren op te nemen in de lijst van geregistreerde stoffen. Deze nieuwe maatregelen zorgen ervoor dat de bevoegde openbare diensten de handel in deze stoffen beter kunnen opvolgen.

Drugsprecursoren zijn stoffen die kunnen worden misbruikt voor de illegale aanmaak van psychotrope stoffen en verdovende middelen. De nieuw toegevoegde stoffen waren beschikbaar via internet en werden altijd vaker gebruikt door criminelen voor de illegale aanmaak van drugs.

Volgende stoffen werden toegevoegd aan bijlage I van Verordening (EG) 273/2004 en aan de bijlage van Verordening (EG) 111/2005:

  • tert-butyl-4-anilinopiperidine-1-carboxylaat (1-boc-4-AP, CAS 125541-22-2) 
  • N-fenylpiperidine-4-amine (4-AP, CAS 23056-29-3)  
  • diethyl(fenylacetyl)propaandioaat (DEPAPD, CAS 20320-59-6)
  • N-fenyl-N-(piperidin-4-yl)propanamide (norfentanyl, CAS 1609-66-1)
  • ethyl-3 (2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxirane 2-carboxylaat (PMK-ethylglycidaat, CAS 28578-16-7)

De handel, het bezit en het gebruik van deze stoffen worden olgens deze verordeningen onderworpen aan toezicht, zowel binnen de Europese Unie (intracommunautair) als bij import en export buiten de Europese Unie (extracommunautair). Vanaf 20 februari 2023 moeten marktdeelnemers dus in het bezit zijn van een vergunning wanneer ze werken met de bovengenoemde drugsprecursoren.

Andere veranderingen door deze verordening
De GN-codes voor NPP (CAS 39742-60-4) en ANPP (CAS 21409-26-7) zijn gewijzigd. De nieuwe GN-codes zijn respectievelijk 2933 3700 en 2933 3600. Deze goederencodes van de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief moeten worden gebruikt voor alle extra-communautaire transacties (in- en uitvoer) van respectievelijk NPP en ANPP.

Meer informatie
Speciaal gereglementeerde stoffen: precursoren – Historiek wetgeving
 

Laatste update op 20/02/2023