Wijziging van maximumbedragen voor gastvrijheid aangeboden aan gezondheidszorgbeoefenaars 

Datum: 23/12/2022

In omzendbrief 622bis worden nieuwe maximumbedragen vastgesteld voor de gastvrijheid die wordt geboden aan gezondheidszorgbeoefenaars in het kader van hun deelname aan een manifestatie met een uitsluitend wetenschappelijk karakter. De omzendbrief treedt in werking op 1 januari 2023.

Op 28 januari 2022 trad de nieuwe Europese verordening 2019/06 over diergeneesmiddelen in werking, deze nieuwe wetgeving wijzigt omzendbrief 622 van december 2015 over artikel 10 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.

Omzendbrief 622bis vervangt omzendbrief 622. Deze nieuwe omzendbrief geeft nieuwe maximumbedragen aan voor de gastvrijheid die wordt aangeboden aan gezondheidszorgbeoefenaars (geneesmiddelen voor menselijk gebruik en medische hulpmiddelen) in het kader van hun deelname aan een bijeenkomst van uitsluitend wetenschappelijke aard.

Artikel 121 van de nieuwe Europese verordening 2019/06 is van toepassing op de relaties, toegestane bonussen en voordelen tussen de diergeneesmiddelenindustrie en dierenartsen en/of apothekers.
 

Laatste update op 03/01/2023