Speciale Onderzoekseenheid

Afdeling/Coördinatie/Eenheid

Speciale Onderzoekseenheid

Algemeen e-mailadres

medicrime@fagg.be

 

Algemeen telefoonnummer

+ 32 2 528 40 00

Kerntaken

  • Bestrijden van illegale praktijken met geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Het gaat vooral om ambtshalve onderzoeken en assistentie aan parketten en politie (of andere instellingen die hierom vragen) en douane, vooral in het kader van de controle op postpakketten afkomstig uit derde landen
  • De transversale rol van de SOE impliceert zowel intern als extern een nauwe samenwerking. In de eerste plaats intern, met de andere diensten van het DG INSPECTIE maar ook met de andere diensten van het FAGG. Extern, op nationaal niveau, in de vorm van een samenwerkingsnetwerk opgericht met de FOD Justitie,
    de politie, de douane, het FAVV en de FOD Economie via verschillende vormen van multidisciplinair overleg
  • Internationale samenwerking, zowel in het kader van eenmalige dossiers, als voor jaarlijks terugkerende acties of tweejaarlijkse vergaderingen zoals Pangea, WGEO van de HMA of de deskundigengroep CMED van de Raad van Europa
Laatste update op 09/10/2017