Website van een apotheek

De aflevering van geneesmiddelen in de apotheek blijft de basisregel.

Er is echter een afwijking voorzien (art. 29 van het KB van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers) die toelaat aan vergunde en voor het publiek opengestelde Belgisch apotheken om, onder strenge voorwaarden, vergunde voorschriftvrije  geneesmiddelen voor humaan gebruik en bepaalde medische hulpmiddelen via internet te verkopen.

Het bovenvermelde KB van 21 januari 2009 voorziet een aantal maatregelen zodat de regelgeving voor de aflevering in de apotheek ook toegepast wordt bij de levering van geneesmiddelen besteld via internet.

De levering dient vanuit de apotheek te gebeuren, onder de volledige verantwoordelijkheid van de apotheker en volgens de regels van goede officinale praktijken.

Er werden ook bepalingen voorzien om te verzekeren dat het te koop aanbieden, het bestellen, het verpakken en het leveren op een wijze gebeurt die het recht van de patiënt op de bescherming van zijn privé-leven eerbiedigt.

Daarnaast moeten de apotheken die geneesmiddelen via internet verkopen vanaf 1 juli 2015 op elke pagina van hun website het Europese logo voor Internetapotheken tonen. Dit logo moet verwijzen naar de lijst met aangemelde internetapotheken zodat de patiënt kan nagaan of de apotheek vergund is. Deze verplichting geldt voor de ganse Europese Unie en vloeit voort uit de Richtlijn Namaakgeneesmiddelen (2011/62/EU).

Het FAGG wil nogmaals wijzen op de mogelijke gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met het aankopen van geneesmiddelen op internet via illegale kanalen. Het FAGG herhaalt dat geneesmiddelen in een in België vergunde apotheek moeten worden gekocht, eventueel via internet voor geneesmiddelen die niet aan een voorschrift onderworpen zijn en dit op de website gecreëerd door die apotheek.

Specifieke instructies voor apothekers die geneesmiddelen via internet wensen te verkopen zijn hier te vinden.

Laatste update op 24/06/2015