Jaarlijkse bijdrage

Sinds 2012 is een jaarlijkse bijdrage per vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van geneesmiddelen voor humaan gebruik verschuldigd voor het financieren van de missies van het FAGG inzake geneesmiddelenbewaking.

De programmawet van 29 maart 2012 (Belgisch Staatsblad van 6 april 2012) voorziet een jaarlijkse bijdrage per VHB. Het betreft geneesmiddelen voor humaan gebruik betrokken door:
-  de VHB’s afgeleverd door de minister 
-  de VHB’s afgeleverd door de Europese Commissie waarvoor een prijs werd vastgelegd 
-  de vergunningen voor parallelimport

Deze bijdrage is ten laste van de vergunninghouders en dient om de missies van het FAGG inzake geneesmiddelenbewaking te financieren (zie omzendbrief nr. 588).

In 2012 heeft het FAGG hieromtrent talrijke vragen ontvangen. Ze heeft dan ook een document opgesteld dat een overzicht geeft van alle antwoorden op die vragen.

Indien dit document geen antwoord geeft op uw specifieke vraag, kan u het FAGG contacteren via het adres fin@fagg.be.


 


 

Laatste update op 10/11/2023