Spravato®

Werkzame stof

Esketamine

Houder

Janssen-Cilag

Status

Lopend

Indicatie

in combinatie met een SSRI of SNRI voor therapieresistente depressie (depressieve stoornis) bij volwassenen die niet hebben gereageerd op ten minste twee verschillende behandelingen met antidepressiva in de huidige matige tot ernstige depressieve episode).

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

05/02/2021
Laatste update op 13/04/2021