Jakavi

Werkzame stof

ruxolitinib

Houder

Novartis Pharma

Status

Lopend

Indicatie

behandeling van corticosteroïden‐refractaire acute graft‐versus‐host‐ziekte na een allogene stamceltransplantatie, voor pediatrische patiënten jonger dan 12 jaar die niet adequaat kunnen worden behandeld met commercieel beschikbare alternatieven

Openbare documenten

Goedkeuring

Goedkeuring-Amendment_1

Informatie voor de patiënten

Information for the patient-Amendment_1

Geïnformeerde toestemming

Informed consent-Amendment_1

Dernière mise à jour

01/06/2023

Laatste update op 19/07/2024