Yescarta

Werkzame stof

Axicabtagene ciloleucel

Houder

Gilead Sciences Belgium bvba

Status

Afgesloten

Indicatie

Behandeling van agressieve aandoeningen bij volwassenen met primair mediastinaal B-cellymfoom (PMBCL). Deze aandoeningen tasten uw lymfeweefsel aan (deel van het immuunsysteem) dat een type witte bloedcel aantast die B-lymfocyt wordt genoemd, en andere organen in uw lichaam.

Openbare documenten

Goedkeuring

Goedkeuring amendement

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

08/03/2021

Laatste update op 13/04/2021