Vitrakvi

Werkzame stof

Larotrectinib

Houder

Bayer

Status

Gesloten

Indicatie

Behandeling van volwassenen en kinderen met een lokaal gevorderde of gemetastaseerde vaste tumor met een NTRK-genfusie (NTRK = Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase) die niet afdoende behandeld kunnen worden met de beschikbare behandelingen

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

19/04/2021

Laatste update op 19/04/2021