Brukinsa

Werkzame stof

zanubrutinib

Houder

BeiGene France

Status

afgesloten

Indicatie

de behandeling van volwassen patiënten met recidief/refractaire (R/R) Marginaal Zonelymfoom (MZL) aan tenminste één anti-CD20 antistof bevattende voorbehandeling, en voor wie er geen klinische studies met beschikbaar zijn .

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

23/002/2024

Laatste update op 23/04/2024