Brexit: Europese Commissie roept ondernemingen opnieuw op om zich goed voor te bereiden

Datum: 03/10/2019

De brexit is zeer nabij en heeft ook grote gevolgen voor heel wat Belgische bedrijven.

De Europese Commissie heeft opnieuw een oproep gedaan aan alle belanghebbenden in de Europese Unie (EU) om zich voor te bereiden op de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk (VK) op 31 oktober 2019.

Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze voorbereid zijn op een no-dealbrexit of dus het moment waarop het VK een derde land wordt bij gebrek aan een geratificeerd terugtrekkingsakkoord.

Ook wanneer het terugtrekkingsakkoord wordt geratificeerd, moeten bedrijven rekening houden dat na de overgangsperiode (na 31 december 2020) de EU-regels voor de interne markt en de douane-unie van de EU niet langer van toepassing zullen zijn op het Verenigd Koninkrijk.

Om bedrijven te helpen en de acties te identificeren die nog nodig zijn om hun voorbereidingen af te ronden, heeft de Europese Commissie een checklist ter voorbereiding op de brexit voor bedrijven die actief zijn in de EU opgesteld. Deze checklist bouwt voort op de kennisgevingen die de Europese Commissie eerder publiceerde in verschillende domeinen.

Voor Belgische ondernemingen stelt de FOD Economie een Brexit impact scan ter beschikking. Aan de hand van een aantal vragen bepaalt de scan de algemene impact van de brexit op uw onderneming, en wordt aangegeven hoe uw bedrijf zich het best voorbereidt.

Voor specifieke vragen aan het FAGG inzake voorbereidingen op de brexit, contacteert u best zo snel mogelijk de bevoegde dienst bij het FAGG of bekijkt u de informatie over de impact van de brexit op gezondheidszorgbeoefenaars, de farmaceutische industrie en de industrie van de medische hulpmiddelen.

Laatste update op 03/10/2019