Coronavirus en de strijd gevoerd door het FAGG: FAGG voert honderden controles en inspecties uit om de conformiteit en veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten te garanderen.

Datum: 26/06/2020

Sinds het begin van de coronapandemie werken de teams van het FAGG keihard en besteden ze veel middelen aan de controle van het medische materiaal dat in België wordt geleverd en van de ingevoerde geneesmiddelen.

De missie van het FAGG bestaat erin de veiligheid, doeltreffendheid en kwaliteit van geneesmiddelen en gezondheidsproducten die beschikbaar zijn op de Belgische markt, te waarborgen. Het spreekt dan ook voor zich dat onze inspecteurs heel intensief hebben gewerkt om de voorraden maskers en ander medisch materiaal die aan België werden geleverd, te controleren. 

Het FAGG heeft ook de FOD Volksgezondheid bijgestaan in de zoektocht naar leveranciers van medische hulpmiddelen door de conformiteit van de aangeboden medische hulpmiddelen en de aangekochte chirurgische maskers te controleren. 

De inspectiediensten van het FAGG hebben meer dan 100 zendingen voor de FOD Volksgezondheid gecontroleerd. Deze controles hebben geleid tot de vrijgave op de markt van meer dan 150 miljoen mondmaskers, waarvan 131 miljoen via het ATP (Alternative Test Protocol).

Daarenboven heeft het FAGG de conformiteit geanalyseerd van meer dan 500 dossiers van medische hulpmiddelen die aan de Belgische Staat zijn aangeboden. Daarbij ging het voornamelijk om chirurgische mondmaskers, maar ook om handschoenen en schorten.

Controles en inspecties om conform materiaal te waarborgen
Op zijn website publiceerde het FAGG richtlijnen om firma's, instellingen en burgers te helpen om de conformiteit van deze producten te controleren.

In samenwerking met de douane organiseerde het FAGG steekproefcontroles van mondmaskers die in België op de Europese markt werden gebracht. Er werden meer dan 300 dossiers geopend, waarvan meer dan de helft al definitief is afgesloten.

Meer inbeslagnames van namaak- en illegale geneesmiddelen
Helaas is de coronapandemie ook een periode gebleken waarin criminele organisaties proberen om namaak- en andere illegale geneesmiddelen te verkopen. Sinds begin maart 2020 hebben de inspecteurs van het FAGG een stijging van het aantal postpakketten met illegale geneesmiddelen tegen COVID-19 vastgesteld. Het gaat daarbij om vervalsingen of namaak, of om andere illegale geneesmiddelen waarvan de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid niet bewezen zijn en die daarom een groot risico voor de gezondheid vormen. In maart alleen al werden 11 079 tabletten chloroquine (of derivaten) in beslag genomen. Daarnaast werd een groot aantal postpakketten met illegale Chinese geneesmiddelen tegen verkoudheid of griep, of bereidingen op basis van paracetamol in beslag genomen.

Miljoenen niet-conforme chirurgische maskers onderschept
Tot dusver heeft de Speciale Onderzoekseenheid (SOE) van het FAGG een twintigtal onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot niet-geregistreerde Belgische distributeurs van niet-conforme chirurgische maskers. Tot 3 juni 2020 heeft dit geleid tot vier gerechtelijke dossiers en verschillende officiële waarschuwingen. Deze onderzoeken leidden tot de stopzetting van de verkoop en distributie, de terugroeping en declassificatie van enkele miljoenen niet-conforme chirurgische mondmaskers.

Daarnaast werkt de SOE mee aan acties van externe partners (FOD Economie, Politie, FOD Justitie) en wisselt ze informatie over niet-conforme medische hulpmiddelen en hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek uit met internationale collega's.

Meer info
Alle communicaties van het FAGG over de maatregelen genomen in het kader van COVID-19 kunnen worden nagelezen op de website van het agentschap.

Laatste update op 10/07/2020