Coronavirus: hydroxychloroquine, chloroquine en Kaletra (lopinavir + ritonavir) worden voor een betere opvolging van de behandeling op een gecontroleerde manier verdeeld in België

Datum: 01/04/2020

Hydroxychloroquine, chloroquine en Kaletra (lopinavir + ritonavir) worden gebruikt bij de behandeling van patiënten met COVID-19. Het FAGG heeft de beschikbare voorraden van deze geneesmiddelen in quarantaine geplaatst om de distributie ervan te controleren, een betere opvolging van het gebruik ervan mogelijk te maken en de risico's voor de patiënten te beperken. Neem geen van deze geneesmiddelen zonder medisch toezicht.

Risico’s van bijwerkingen en geneesmiddeleninteracties
Geneesmiddelen die hydroxychloroquine en chloroquine bevatten, kunnen risico’s ter hoogte van het hart inhouden. Dit risico kan toenemen wanneer ze gecombineerd worden met bepaalde geneesmiddelen, zelfs lang nadat de behandeling is gestopt.

Het geneesmiddel Kaletra (lopinavir + ritonavir) houdt een risico in op bijwerkingen ter hoogte van de lever, het hart en de luchtwegen. Kaletra kent ook veel interacties met andere geneesmiddelen.

Meer details over deze geneesmiddelen zijn beschikbaar in de bijsluiters en samenvattingen van de kenmerken van het product van de in België op de markt gebrachte specialiteiten, die beschikbaar zijn via de website van het FAGG.

Meer toezicht en controle door het FAGG
Zoals bij alle geneesmiddelen, worden de bijwerkingen van hydroxychloroquine, chloroquine en Kaletra (lopinavir + ritonavir) bestudeerd en opgevolgd door FAGG-deskundigen in samenwerking met de andere Europese voor geneesmiddelen bevoegde autoriteiten.

Het FAGG heeft onlangs de beschikbare voorraden van deze geneesmiddelen in quarantaine geplaatst. De gecontroleerde distributie van deze geneesmiddelen in België maakt een nauwgezette opvolging van het gebruik ervan en een betere opvolging van mogelijke bijwerkingen mogelijk.

Het is zeer belangrijk dat gezondheidszorgbeoefenaars alleen gebruik maken van hydroxychloroquine en chloroquine voor toegestane toepassingen of als onderdeel van klinische proeven of noodprogramma's voor de behandeling van COVID-19. Er zijn grote klinische proeven aan de gang om robuuste gegevens te genereren om de werkzaamheid en veiligheid van chloroquine en hydroxychloroquine in de behandeling van COVID-19 vast te stellen.

Boodschap voor patiënten: zelfmedicatie moet worden vermeden
Volgens de behandelingsrichtlijnen van Sciensano moet de behandeling met hydroxychloroquine, chloroquine en Kaletra (lopinavir + ritonavir) voor COVID-19 in het ziekenhuis worden beslist en gestart. Het is niet uitgesloten dat de behandeling dan thuis onder toezicht kan worden voortgezet.

Neem deze geneesmiddelen niet op eigen initiatief. Veel vervalste geneesmiddelen voor COVID-19 worden verkocht via het illegale circuit op internet. Koop geen geneesmiddelen of andere producten op illegale websites.

Boodschap voor gezondheidszorgbeoefenaars
Hydroxychloroquine en chloroquine hebben een complexe en variabele farmacokinetiek en een relatief lange eliminatiehalfwaardetijd (tot 30 dagen). Hiermee moet rekening worden gehouden, met name voor geneesmiddeleninteracties.

Meer informatie over geneesmiddeleninteracties met hydroxychloroquine en chloroquine is te vinden in de Flash VIG-news van 31.03.2020.

Meld alle bijwerkingen aan het FAGG
Patiënten en gezondheidswerkers worden aangemoedigd om vermoedelijke bijwerkingen te melden via www.eenbijwerkingmelden.be

Laatste update op 06/04/2020