Coronavirus: verbod op de verkoop van snellediagnosetests door het risico op verkeerde interpretatie

Datum: 20/03/2020

Uit voorzorg en om verkeerde interpretaties van negatieve resultaten te vermijden, heeft het FAGG het gebruik van snelle diagnosetests voor het coronavirus (COVID-19) gedurende zes maanden verboden.

De sneltests om het coronavirus (COVID-19) op te sporen, worden pas enkele dagen na de besmetting positief. Deze testen geven een vals negatief resultaat als ze gedaan worden kort nadat de patiënt risicovol contact heeft gehad of net na het verschijnen van de symptomen. Dit betekent dat de patiënt COVID-19 kan blijven doorgeven aan andere mensen in de overtuiging dat hij of zij niet ziek is.

In het belang van de volksgezondheid heeft het FAGG daarom voor een periode van zes maanden een verbod ingesteld op het in de handel brengen van snelle diagnosetests voor het opsporen van het coronavirus.

Het FAGG wijst erop dat de huidige situatie vereist dat alle burgers, of ze nu besmet zijn of niet, de regels van social distancing (sociale afstand) en de aanbevolen hygiëneregels respecteren.

Laatste update op 26/03/2020