Coronavirus: zesde dosis in een flacon van Comirnaty-vaccin (Pfizer/BioNTech)

Datum: 08/01/2021

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelebureau (EMA) heeft aanbevolen de productinformatie voor Comirnaty bij te werken om te verduidelijken dat elke flacon zes doses van het vaccin bevat.

Om zes doses uit één injectieflacon te halen, moeten injectiespuiten en/of naalden met een laag dood volume worden gebruikt. De combinatie van injectiespuit en naald mag geen dood volume hoger dan maximaal 35 microliter hebben. Als er standaardspuiten en -naalden worden gebruikt, kan het zijn dat er niet genoeg van het vaccin overblijft om een zesde dosis uit een flacon te halen.

Als de hoeveelheid vaccin, die na de vijfde dosis nog in een flacon zit, geen volledige dosis (0,3 ml) kan leveren, moet de gezondheidszorgbeoefenaar flacon en inhoud ervan weggooien. Restjes van verschillende flacons gebruiken om een volledige dosis te verzamelen is niet toegelaten. Eventueel ongebruikt vaccin moet ten laatste zes uur na de verdunning worden weggegooid. 

Meer informatie over alle stappen voor het gebruik van Comirnaty is beschikbaar in de bijgewerkte productinformatie.

Informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars

  • Na verdunning is het mogelijk om zes doses uit een flacon te verkrijgen als u voor alle doses een injectiespuit met een laag dood volume (≤ 35 μL) gebruikt.
  • Gooi flacon en inhoud ervan weg als de hoeveelheid vaccin die nog in de flacon zit niet voldoende is voor een volledige zesde dosis (0,3 ml).
  • Voeg geen restproduct uit verschillende flacons samen om een extra dosis aan te maken.
  • Gooi het ongebruikte vaccin ten laatste zes uur na verdunning weg.
  • Lees de productinformatie voor de volledige instructies.
Laatste update op 08/01/2021