De uitbreiding van het verplicht antibiogram voor het gebruik van kritische antibiotica naar alle dieren wordt uitgesteld tot 1 september 2024

Datum: 26/10/2023

Op 10 augustus 2023 trad het gewijzigde koninklijk besluit van 21 juli 2016 in werking. De voorwaarden om kritische antibiotica te mogen gebruiken, waaronder het verplicht uitvoeren van een antibiogram, werden toen uitgebreid naar alle dieren. Deze uitbreiding wordt nu uitgesteld tot 1 september 2024.

De wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en de verantwoordelijken van de dieren was nodig voor de uitvoering van de nieuwe Europese verordening 2019/6 over diergeneesmiddelen. De maatregelen kaderen bovendien in het nationaal actieplan tegen antimicrobiële resistentie (NAP-AMR) en het hernieuwde convenant tussen de betrokken sectoren en de bevoegde overheden.

Na overleg met de beroepsverenigingen van dierenartsen en met de bevoegde overheden hebben de beleidscellen van de minister van Volksgezondheid en de minister van Landbouw het gewijzigde koninklijke besluit opnieuw bekeken en besloten dat:

  • de verplichting tot registratie van de indicatie (aandoening) waarvoor antibiotica worden gebruikt bij runderen (inclusief vleeskalveren), varkens en pluimvee (kip en kalkoen) wordt geschrapt, en dit om redenen van administratieve vereenvoudiging;
  • de uitbreiding naar alle dieren van de verplichting tot uitvoering van een antibioticumgevoeligheidstest (antibiogram) voor het gebruik van kritische antibiotica (cefalosporines van de 3e en 4e generatie en fluoroquinolones) wordt uitgesteld tot 1 september 2024. Voor de voedselproducerende dieren blijven de voorwaarden voor het gebruik van kritische antibiotica gelden.

Het FAGG rekent erop dat dierenartsen de goede praktijken zullen volgen en kritische antibiotica enkel zullen voorschrijven, verschaffen en toedienen wanneer dit werkelijk nodig is, en dat ze actief zullen deelnemen aan de informatiesessies die zullen worden georganiseerd.

Op 8 november 2023 van 12.30 tot 14.00 uur organiseert het FAGG een gratis online infosessie over het gewijzigde koninklijk besluit. Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar amr.vet@fagg.be met als onderwerp “Infosessie KB 21.07.2023 AMR” en dit tot en met 3 november 2023.

Ter verduidelijking vat onderstaande tabel een aantal zaken samen.

  Voedselproducerende dieren Niet-voedselproducerende dieren
Voorwaardelijk gebruik van kritische antibiotica

Voorwaardelijk gebruik van kritische antibiotica was reeds verplicht.

 

Deze verplichting blijft behouden.

Voorwaardelijk gebruik van kritische antibiotica (cefalosporines 3e en 4e generatie en fluoroquinolones) gestaafd door:

  • antibioticumgevoeligheidstest;
  • uitgevoerd door een laboratorium dat voldoet aan de vereisten.

 

Uitgesteld tot 1 september 2024.

Datacollectie antibioticagebruik

Datacollectie antibioticagebruik is verplicht bij:

  • runderen (melk- en vleesvee en vleeskalveren);
  • varkens;
  • alle pluimvee van de soort kip en kalkoen.

 

Deze verplichting blijft behouden.

Nog geen datacollectie verplicht.
Indicatie registreren in Sanitel-Med

Bij gebruik van antibiotica bij bovenstaande diersoorten, waarvoor datacollectie van het antibioticagebruik verplicht is, ook de indicatie registreren in Sanitel-Med, te selecteren uit een lijst van elf “high-level” indicaties (niveau orgaansysteem) in dropdown menu.

 

Deze verplichting wordt geschrapt.

Nog geen datacollectie verplicht.

 

Laatste update op 26/10/2023