Een nieuwe financieringswet voor het FAGG

Datum: 28/03/2018

Het FAGG streeft van bij de oprichting naar een zo groot mogelijke transparantie in verband met de kosten verbonden aan onze veelzijdige dienstverlening.

In 2015 zijn we gestart met het preciezer bepalen van de prijs per afnemer van een dienst. Gedreven door dit fee-for-service-principe werd in nauwe samenwerking met de Beleidscel van minister De Block en onze partners vertegenwoordigd in het Doorzichtigheidscomité een Zero Based Budgeting oefening opgezet.

Dankzij deze oefening in 2016-2017, hebben we de financiering beter kunnen aligneren met de kost van onze dienstverlening. Deze analyse beoogde ook om overbodige kosten binnen een proces te vermijden, zonder een negatief effect op de kwaliteit van de bescherming van de volksgezondheid.

Waar investeringen nodig bleken om een vooropgesteld kwaliteitsniveau te kunnen behouden, gingen de partners principieel akkoord om dit te financieren.

Het resultaat van deze samenwerking is de nieuwe financieringswet voor het FAGG die op 26 maart 2018 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit heeft tot gevolg dat de nieuwe tarieven voor de individual fees (zoals opgenomen in bijlage 5 en 7 van deze wet) van toepassing worden op 5 april 2018, zijnde 10 kalenderdagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Alle andere tarieven zijn van toepassing conform artikel 69 van de wet.

De jaarlijkse bijdragen dienen pas betaald te worden op het moment dat het FAGG de firma’s een uitnodiging tot betaling verstuurt.

U vindt de link naar de financieringswet en uitleg over de daarin opgenomen tarieven op onze internetsite.

Laatste update op 28/03/2018