Einde van de validatieprocedure van SARS-CoV-2-antigen zelftesten

Datum: 23/01/2023

De validatieprocedure van SARS-CoV-2 antigen zelftesten is sinds 23 januari 2023 stopgezet. Bijgevolg is ook de bijbehorende lijst van aanbevolen SARS-CoV-2 antigen zelftesten die een CE-markering bezitten, verwijderd.

De lijst met aanbevolen SARS-CoV-2 antigen zelftesten met een CE-markering werd gepubliceerd volgens artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 mei 2021. Artikel 2 werd nadien gewijzigd via het koninklijk besluit van 24 juni 2021 waardoor de verplichte opname van SARS-CoV-2 antigen zelftesten op deze lijst vervalt.

Verplichtingen om een zelftest op de Belgische markt te brengen
Ter herinnering, bij het aanbieden van zelftesten op de Belgische markt moet de fabrikant alle meegeleverde informatie in de drie landstalen (DE, FR, NL) aanleveren.

Fabrikanten, invoerders en distributeurs zijn ook nog altijd verplicht om de SARS-CoV-2 zelftesten te registreren. Ze kunnen hiervoor gebruikmaken van de online applicaties van het FAGG.

Vragen over terugbetaling
Website van het RIZIV
Riziv, contact
 

Laatste update op 23/01/2023