Flash VIG-news: Coronavirus: wekelijks overzicht bijwerkingen COVID-19-vaccins van 21 januari 2021

Datum: 22/01/2021

Vanaf 7 januari 2021 publiceert het FAGG wekelijks een overzicht van de bijwerkingen die werden gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen.

U kunt het eerste overzicht met gegevens van 28.12.2020 tot 19.01.2021 hier raadplegen.
Het melden van vermoedelijke bijwerkingen is belangrijk. Het maakt het mogelijk de baten-risicoverhouding van geneesmiddelen, waaronder vaccins tegen COVID-19, voortdurend op te volgen.

Vermoedelijke bijwerkingen van Covid-19-vaccins kunnen door gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten worden gemeld via het nieuwe specifieke formulier, dat beschikbaar is op www.eenbijwerkingmelden.be.

Zoals aanbevolen door de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) zal het FAGG de meldingen van bijwerkingen van bijzonder belang analyseren in het kader van de vaccinatie tegen COVID-19. Deze bijwerkingen werden bepaald door de  Brighton Collaboration; dit zijn ongewenste voorvallen of bijwerkingen die niet noodzakelijk zijn waargenomen in klinische proeven, maar die van wetenschappelijk en medisch belang zijn en waarvoor voortdurende monitoring en vroegtijdige communicatie aangewezen kunnen zijn. Dergelijke ongewenste voorvallen of bijwerkingen kunnen nader onderzoek vereisen om ze beter te karakteriseren en te begrijpen.

Het gaat bijvoorbeeld over :

 • Plotse overgevoeligheidsreactie
 • Stuipen (algemeen)
 • Probleem met hart of bloedvaten
 • Leverprobleem
 • Nierprobleem
 • Probleem met de ademhaling
 • Bloedstollingsprobleem
 • Thrombocytopenie
 • Neutropenie
 • Huidprobleem
 • Acute aseptische arthritis
 • Syndroom van Guillain-Barré
 • Probleem met het zenuwstelsel
 • Auto-immuunaandoening

 

Laatste update op 28/01/2021