Gewijzigde wetgeving: drugsprecursoren toegevoegd aan lijst van geregistreerde stoffen

Datum: 13/01/2021

De nieuwe Verordening (EU) 2020/1737 van de Europese Commissie voegt een aantal drugsprecursoren toe aan de lijst van geregistreerde stoffen. Daarnaast worden bepaalde codes van de gecombineerde nomenclatuur (GN-codes) van drugsprecursoren gewijzigd. De verordening treedt gefaseerd in werking: de eerste fase startte op 13 december 2020, de tweede fase volgt op 13 januari 2021.

Drugsprecursoren zijn stoffen die misbruikt kunnen worden voor de illegale aanmaak van psychotrope stoffen en verdovende middelen. De nieuw toegevoegde stoffen waren beschikbaar via internet en werden steeds vaker gebruikt door criminelen voor de illegale aanmaak van drugs. 

De Europese Commissie publiceerde de gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1737 om de bepalingen in Verordening (EG) nr. 273/2004 en Verordening (EG) nr. 111/2005 te wijzigen en een aantal bijkomende drugsprecursoren op te nemen in de lijst van geregistreerde stoffen. Deze nieuwe maatregelen zorgen ervoor dat de bevoegde openbare diensten de handel in deze stoffen beter kunnen opvolgen.

Fase 1 trad in werking op 13 december 2020 
Volgende stoffen werden toegevoegd in bijlage I van Verordening (EG) nr. 273/2004 en de bijlage van Verordening (EG) nr. 111/2005 als precursor van MDMA (ecstasy) en amfetamines: 
•    PMK-methylglycidaat
•    PMK-glycidezuur
•    BMK-methylglycidaat
•    BMK-glycidezuur
•    APAA 
•    MAPA 

De handel, het bezit en het gebruik van deze stoffen is volgens deze verordeningen onderworpen aan toezicht, zowel binnen de Europese Unie (intracommunautair) als bij import en export (op niveau Europese Unie, extracommunautair).

Daarnaast werden een aantal GN-codes gewijzigd. Dit houdt ook een aantal wijzigingen in voor bovengenoemde drugsprecursoren. 

Fase 2 treedt in werking op 13 januari 2021
De stof rode fosfor wordt opgenomen in categorie 2A in bijlage I van Verordening (EG) nr. 273/2004 en categorie 2 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 111/2005. De stof wordt omwille van haar eigenschappen vaak gebruikt voor de illegale aanmaak van methamfetamine. 
Deze wijziging van de EU-regels geldt zowel voor intracommunautaire als extracommunautaire handel. Het bezit en het gebruik van rode fosfor is volgens de verordeningen onderworpen aan toezicht.

De kwantitatieve drempel voor transacties met rode fosfor binnen een kalenderjaar werd in Verordening (EG) nr. 273/2004 vastgelegd op 0,1 kg.
De GN-code voor rode fosfor is inmiddels ook gewijzigd naar 2804 7010 in plaats van 2804 70000.

Meer informatie 
Speciaal gereglementeerde stoffen: precursoren – Historiek wetgeving

Contact
drugprecursor@fagg.be

Laatste update op 13/01/2021