Griepvaccins: het FAGG doet een bevraging bij alle apotheken

Datum: 21/10/2020

Het FAGG wil de verdeling van de griepvaccins op de voet blijven volgen en doet nu een bevraging bij alle apotheken om na te gaan in hoeverre de nog geplande leveringen van griepvaccins zullen volstaan.

De Taskforce Griepvaccinatie wil weten in hoeverre de nog geplande leveringen van griepvaccins zullen volstaan. Daarom vraagt het directoraat-generaal (DG) Inspectie van het FAGG alle apotheken, open voor het publiek en in het ziekenhuis, om deel te nemen aan een bevraging. Het doel is om het totaal nog benodigde aantal griepvaccins voor de prioritaire doelgroepen, zoals geïdentificeerd door de Hoge gezondheidsraad (cat. A en B), exact te bepalen. Op basis van deze informatie zal worden besloten of de gefaseerde aflevering met voorrang aan de prioritaire doelgroepen al dan niet verlengd moet worden en/of er voorraden moeten worden herbestemd. Er zal iedere week een stand van zaken worden opgemaakt van de beschikbare voorraad griepvaccins.

Het DG Inspectie zal ook gerichte steekproeven doen om de goede toepassing van de maatregelen te controleren. Deze acties zijn nodig om een oplossing te bieden aan de distributie die niet optimaal verloopt en zal blootleggen waar de problemen zich exact situeren.

Het FAGG heeft ook instructies gegeven om de vaccins die nog moeten worden verdeeld, op een billijke manier over de verschillende apotheken te verdelen, in lijn met hoeveel er nog nodig zijn voor de aflevering aan risicopatiënten (en dus niet enkel op basis van voorbestellingen).

Apotheken die de bevraging niet per e-mail hebben ontvangen, kunnen dit melden via pharmacy@fagg.be.

Laatste update op 26/10/2020