narcoreg.be, de online applicatie voor verdovingsbonnen vanaf 1 september 2023 verplicht

Datum: 01/09/2023

In België moet elke levering of ontvangst van verdovende middelen en psychotrope stoffen worden gemeld bij het FAGG. Vanaf vandaag moet daarvoor de nieuwe online applicatie van het FAGG worden gebruikt die de papieren verdovingsbonnen vervangt. 

De nieuwe applicatie www.narcoreg.be biedt tal van voordelen. Het zal vooral tijd en moeite besparen bij de apothekers, zeker als het wordt geïntegreerd in hun bestaande software. Maar ook voor fabrikanten, groothandelaars en de medewerkers van het FAGG zal de applicatie het proces stroomlijnen. Dankzij de applicatie wordt de communicatie tussen de verschillende marktdeelnemers en het FAGG ook beter beveiligd. Het systeem laat ook toe dat de gegevens makkelijker kunnen worden geraadpleegd voor statistische analyse, het opsporen van buitensporig gebruik of verloren producten.

Vanaf vandaag is het digitale systeem verplicht en behoren de papieren bonnen definitief tot het verleden. Dit betekent ook dat de maandelijkse verkoopregisters niet langer per e-mail aan het FAGG moeten worden verstrekt. Het volstaat dat de verkopen tijdig worden ingediend in het systeem. De resterende papieren verdovingsbonnen mogen worden vernietigd door ze te verscheuren.

Hoe werkt de online applicatie?
De overdrachtsaangifte in de online applicatie gebeurt a posteriori, maximum 30 dagen na ontvangst of verzending van de goederen. 

Alle overdrachten met stoffen vermeld in bijlagen I, II en IV (uitgezonderd Ic en IVc) van het koninklijk besluit van 6 september 2017 moeten worden gemeld via het nieuwe systeem. 

De overdrachtsaangiften kunnen op drie manieren worden doorgegeven.

  1. Aangiften één voor één doorgeven in de webapplicatie.
  2. Bulkupload via een CSV-bestand in de webapplicatie. De template van het CSV-bestand is beschikbaar in de webapplicatie.
  3. REST-interface (machine to machine): het systeem integreert met bestaande software, de software van de gebruiker communiceert zonder tussenkomst van de gebruiker met het systeem. Hiervoor is een REST-interface (representational state transfer) beschikbaar. REST is een technologie die toelaat om een softwaretoepassing op een vrij eenvoudige manier te laten communiceren met een server die een bepaalde dienst aanbiedt. Heel vaak wordt daarvoor de http-standaard gebruikt. Er is een cookbook beschikbaar voor de ontwikkelaars van de integratie van de software. Deze is beschikbaar via narcotics@fagg.be. Het al dan niet integreren met uw bestaande software is een vrijblijvende beslissing tussen u en uw softwareleverancier.

Bekijk onderstaande video voor een korte presentatie van de applicatie:

Meer informatie
Speciaal gereglementeerde stoffen – Rapportering nationale handel 
Handleiding narcoreg.be
Vragen en antwoorden

Vragen?
narcotics@fagg.be
 

Laatste update op 01/09/2023