Geneesmiddelen via internet? Surf niet met uw gezondheid!

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) lanceert zijn eerste grote informatiecampagne met de steun van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Volksgezondheid: “Geneesmiddelen via internet? Surf niet met uw gezondheid!”.

Het Agentschap wil via deze campagne het grote publiek bewust maken van de mogelijke gezondheidsrisico’s waaraan het zich blootstelt bij het kopen van geneesmiddelen via internet buiten het legale circuit.

Hoe beschermen
Toch moet het enorme aanbod van informatie, reclame en aanbevelingen met betrekking tot geneesmiddelen op het internet met de grootste voorzichtigheid worden benaderd. Spamberichten leiden de internetgebruiker immers vaak naar illegale sites waarop geneesmiddelen worden verkocht die voor het merendeel nagemaakt of vervalst zijn.

In veel gevallen is het voor de bevoegde instanties moeilijk om de verantwoordelijken voor deze sites te identificeren en aan hun illegale activiteiten een einde te stellen. “Het is dus noodzakelijk”, benadrukt Laurette Onkelinx, “dat de burger wordt gewaarschuwd voor de risico’s waaraan hij zijn/haar gezondheid blootstelt als hij/zij geneesmiddelen koopt via het internet en niet in een vergunde apotheek in België, of via hun internetsite als het gaat om niet-voorschriftplichtige medicijnen. De internetsites voor de verkoop van geneesmiddelen via het internet van de in België vergunde apotheken moeten worden genotifieerd bij het FAGG en de Orde van Apothekers.”

Het is bovendien belangrijk dat het grote publiek wordt herinnerd aan de essentiële rol die de arts en de apotheker spelen in het goed gebruik van geneesmiddelen.

Naast onze controlerende rol met onze meer repressieve kant en onze strijd tegen illegale praktijken als bevoegde instantie op het gebied van de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen, hebben wij ook de taak de patiënt en het publiek te informeren, zodat geneesmiddelen op een veilige en adequate manier worden gebruikt”, verklaarde Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal van het FAGG, bij de lancering van de campagne. “Daarom hebben wij gekozen voor een campagne met als hoofddoel de burger te waarschuwen en te informeren over de risico’s die hij/zij loopt, zodat hij vervolgens kan handelen in functie van wat goed is voor zijn gezondheid.

De campagne brengt een duidelijke boodschap: “Geneesmiddelen via internet? Surf niet met uw gezondheid!” Er wordt gebruik gemaakt van een sterk, herkenbaar symbool dat vertrouwen uitstraalt, namelijk de schaal van Hygeia. De apotheker is nu eenmaal de beste raadgever wat het goed gebruik van geneesmiddelen betreft en staat daarnaast ook garant voor de kwaliteit van de geneesmiddelen die hij/zij verstrekt.

De campagne steunt ook op het dubbelzinnige beeld van de slang die een potentieel gevaar benadrukt. Door de onwetendheid over de aard en het gedrag is afstand houden van dit dier een must. Zo is ook de ongekende leverancier van geneesmiddelen via het internet, van wie men noch de identiteit, noch de bedoeling kent even gevaarlijk als een agressieve slang.

Onze campagne is vanaf vandaag gedurende een hele maand verspreid over het ganse land. Banners op verschillende internetsites en MSN, affiches in fitness- en welnesscentra en op de universitaire campussen alsook aankondigingen in de Metrokrant verwijzen naar de mini-site van de campagne : www.geneesmiddelen-via-internet.be.

Het grote publiek kan hier zijn/haar kennis over het kopen van geneesmiddelen via internet testen en vooral een massa goede raadgevingen over de aankoop via internet terugvinden en kan hier ook de campagneflyer downloaden.

Meer informatie :

- Koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor apothekers.

- Omzendbrief van het FAGG nr. 536 aan de voor het publiek opengestelde apotheken.

- Rubriek Geneesmiddelen en internet.

- Affiche van de campagne

- Informatiebrochure

Persdienst en externe communicatieacties

Afdeling Communicatie
fax                   0032 2 524 80 03
e-mail             comm@fagg-afmps.be

Ann EECKHOUT, woordvoerder en contactpersoon NL, verantwoordelijke van de Afdeling Communicatie
tel.                  0032 2 524 80 12
gsm                 0032 495 23 71 69
e-mail              ann.eeckhout@fagg.be

Bénédicte SIMON, contactpersoon FR

tel.                  0032 2 524 84 16
e-mail             benedicte.simon@afmps.be 

Laatste update op 22/10/2009