Publicatie van de FAGG richtsnoer afleveringswijze psychotropen

Het document “FAGG richtsnoer afleveringswijze antidepressiva, antipsychotica, hypnotica, sedativa, anxiolytica en anti-epileptica” (v 6.2) wordt op haar website gepubliceerd in de sectie betreffende de procedures voor het in de handel brengen van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Dit document (v 6.2: alleen de datum van publicatie, 22/12/2011, werd toegevoegd in vergelijking met de v 6.1) beschrijft de strategie die door het FAGG wordt gehanteerd voor het beperken van de aflevering in publiek toegankelijke apotheken van antidepressiva, antipsychotica, hypnotica, sedativa, anxiolytica en bij uitbreiding ook de anti-epileptica.

Dit richtsnoer heeft als doel het risico op accidentele intoxicatie, vrijwillige intoxicatie en afhankelijkheid te beperken zonder de therapietrouw en het comfort van de patiënt onnodig in gevaar te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 03/01/2012