Onbeschikbaarheid van hooggedoseerd methotrexaat: situatie genormaliseerd, aanbevelingen worden opgeheven

Datum: 20/09/2023

De voorraad hooggedoseerd methotrexaat, dat wordt gebruikt in de oncologie, was tijdelijk wereldwijd beperkt. De situatie is intussen genormaliseerd waardoor de aanbevelingen van de taskforce worden opgeheven 

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft van de firma Teva Pharma Belgium vernomen dat de leveringen van Emthexate 50 mg/2 ml en Emthexate 5000 mg/50 ml, die aanvankelijk gepland waren voor half september 2023, al enkele weken worden uitgeleverd. 

Daardoor kunnen de aanbevelingen van de taskforce van begin juli 2023 over het gebruik van hooggedoseerd methotrexaat worden opgeheven en is er niet langer nood om een beroep te doen op de strategische stock.

Het FAGG blijft de situatie nauwgezet opvolgen, zowel op nationaal als op Europees niveau, en werkt samen met het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en de Federale Strategische Stock tot de beschikbaarheid van al de hoog gedoseerde methotrexaat specialiteiten is gegarandeerd.

Laatste update op 20/09/2023