Vergeet het online formulier om vermoedelijke bijwerkingen van behandelingen bij dieren te melden niet

Datum: 04/02/2022

In juni 2021 lanceerde het FAGG een praktisch en gebruiksvriendelijk onlineformulier waarmee iedereen vermoedelijke bijwerkingen (zowel bij mens als dier) van behandelingen bij dieren kan melden. Uit een eerste evaluatie na zes maanden blijkt dat er nog niet zoveel bijwerkingen werden gemeld via dit online formulier.

Voor dierenartsen, andere gezondheidszorgbeoefenaars en verantwoordelijken van dieren
Via www.eenbijwerkingmelden-dieren.be kunt u bijwerkingen van behandelingen bij dieren melden met een formulier dat vergelijkbaar is met de formulieren ontwikkeld om bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik te melden. Zo kunt u zoveel mogelijk nuttige informatie over de vermoedelijke bijwerking melden aan het FAGG.

Wat kunt u melden via het nieuwe online formulier?

 • Bijwerkingen bij dieren en mensen van geneesmiddelen die zijn vergund voor diergeneeskundig gebruik.
 • Bijwerkingen bij dieren van geneesmiddelen die zijn vergund voor menselijk gebruik.
 • Gebrek aan te verwachten werkzaamheid van het geneesmiddel.
 • Residuen in melk of weefsels van het geneesmiddel.
 • Toxiciteit voor het milieu van het geneesmiddel.

Praktisch en gebruiksvriendelijk
De meldingsformulieren zijn intuïtief en gebruiksvriendelijk, met functies die het eenvoudig maken om bijwerkingen te melden.

 • Compatibiliteit met mobiele apparaten (tablet, smartphone, etc.).
 • Compatibiliteit met verschillende webbrowsers (chrome, firefox, edge, safari, etc.).
 • Mogelijkheid om toegang te krijgen met of zonder identiteitskaart (optionele login).
 • Vereenvoudiging van de invoer dankzij de verschillende keuzemenu's en verklarende tooltips.
 • Opslaan van een kladversie van het formulier die later kan worden aangevuld (als u de login gebruikt).
 • Verzenden via e-mail van een ontvangstbevestiging naar de melder.
 • Samenvatting van de melding beschikbaar in pdf-formaat.
 • Mogelijkheid om documenten in bijlage toe te voegen.

Nog veiligere geneesmiddelen dankzij de melding van bijwerkingen
Het doel van deze onlineformulieren is om het aantal meldingen van bijwerkingen te verhogen en daarmee de kennis van het veiligheidsprofiel van geneesmiddelen te verbeteren.

Wat doet het FAGG met deze meldingen?
Elke melding van een bijwerking wordt geanalyseerd door een groep van wetenschappelijke experten van het FAGG. De bijwerkingen worden ook opgenomen in de databank van de cel Farmacovigilantie (menselijk en diergeneeskundig gebruik) en in de EudraVigilance-databank van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Na analyse van de meldingen kunnen nieuwe bijwerkingen worden opgespoord en opgelijst in de samenvattingen van de kenmerken van het product (SKP) en de bijsluiters van de geneesmiddelen. Er kunnen ook nieuwe voorzorgsmaatregelen bij gebruik, interacties en contra-indicaties worden toegevoegd. Deze maatregelen worden genomen na overleg op nationaal of Europees niveau.

Meer informatie
www.eenbijwerkingmelden-dieren.be
Geneesmiddelenbewaking voor diergeneesmiddelen
 

Laatste update op 04/02/2022