Blincyto®

Werkzame stof Blinatumomab
Houder Amgen
Status Lopend
Indicatie volwassen patiënten met B-precursor acute lymfoblastische leukemie (ALL) in complete remissie gedefinieerd als een gehalte van minder of gelijk aan 5% blasten in het beenmerg na minstens drie intensieve chemotherapeutische behandelingen en met een minimale residuele ziekte op een niveau van ≥ 10-4.
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 30/07/2020
Laatste update op 16/12/2020