Portfolio meetings

Portfolio meetings zijn informatieve vergaderingen op hoog niveau waar aanvragers hun bedrijf en de verschillende bedrijfsactiviteiten, de pijplijnen van geneesmiddelenontwikkeling, de therapeutische domeinen waarin zij actief zijn of die zij willen onderzoeken en ook de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen kunnen voorstellen.

De portfolio meetings bieden de innovatoren de unieke mogelijkheid om in een eerste stadium in dialoog te treden met het FAGG en een informele bespreking aan te gaan over de mogelijk kritische kwesties in verband met R&D-aspecten van innovatieve geneesmiddelen en therapieën, alvorens mogelijk formele procedures op te starten zoals wetenschappelijk advies.

Hoe aanvragen

Aanvragers kunnen een portfolio meeting aanvragen door een schriftelijke aanvraag te sturen naar het National Innovation Office van het FAGG via innovationoffice@fagg.be.

In de aanvraag moeten het toepassingsgebied van de portfolio meeting en de motivatie duidelijk beschreven staan. Het National Innovation Office zal vervolgens contact opnemen met de aanvrager om praktische afspraken te maken.


 

Laatste update op 16/12/2020