Coronavirus: herinnering aan risico’s van chloroquine en hydroxychloroquine

Datum: 25/05/2020

Het FAGG herinnert aan de risico’s van het gebruik van chloroquine en hydroxychloroquine bij de behandeling van COVID-19 na een publicatie van een retrospectieve analyse van een register voor opvolging van patiënten in het medisch tijdschrift The Lancet op 22 mei 2020. De analyse kon geen enkel voordeel van deze geneesmiddelen aantonen bij patiënten met COVID-19 en bracht cardiovasculaire bijwerkingen aan het licht.

Onderzoekers analyseerden gegevens van meer dan 96 000 patiënten met COVID-19 in 671 verschillende ziekenhuizen wereldwijd. Ongeveer 15 000 patiënten werden behandeld met chloroquine of hydroxychloroquine met of zonder macrolide. Van die groep stierven er meer patiënten (één op de zes) dan van de groep die niet werd behandeld met deze geneesmiddelen (één op de elf).

In afwachting van een grondige analyse van deze gegevens door Belgische experten, herinnert het FAGG aan het risico op hartritmestoornissen met chloroquine en hydroxychloroquine. Het gaat om een bekende bijwerking waarvoor het FAGG al op 1 april en 24 april 2020 waarschuwde. Het risico kan bovendien worden versterkt door de combinatie met andere geneesmiddelen met vergelijkbare effecten op het hart zoals het antibioticum azithromycine. Het risico is nog groter bij patiënten met tekorten aan kalium en/of magnesium. Naast hartproblemen kan een behandeling met deze geneesmiddelen leiden tot lever-, nierproblemen, een te lage bloedsuikerspiegel en sneller leiden tot epilepsieaanvallen.

Het FAGG herinnert er ook aan dat de klinische gegevens over het gebruik van chloroquine en hydroxychloroquine bij de behandeling van COVID-19 zeer beperkt en onduidelijk blijven. Behandelingen met deze geneesmiddelen mogen alleen worden gestart in het ziekenhuis en in overeenstemming met de aanbevelingen van Sciensano.

Boodschap voor patiënten
Als u hydroxychloroquine (Plaquenil) gebruikt voor gewrichts- en/of huidziekten of als u hydroxychloroquine of chloroquine gebruikt voor een andere indicatie dan COVID-19, is er geen reden om uw behandeling te stoppen.

Zelfmedicatie moet worden vermeden. Neem geen geneesmiddelen op eigen initiatief. Praat hierover met uw arts.

Er zijn veel vervalste geneesmiddelen tegen COVID-19 illegaal te koop op het internet, waaronder chloroquine en hydroxychloroquine. Koop deze niet.

Meld alle bijwerkingen aan het FAGG
Patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars worden aangemoedigd om vermoedelijke bijwerkingen te melden via www.eenbijwerkingmelden.be.

Meer informatie

Laatste update op 02/06/2020