Publicatie van informatie betreffende adviescommissies

Het FAGG is gestart met de publicatie van informatie betreffende adviescommissies bij haar opgericht. De thans beschikbare informatie heeft betrekking op de missie, de samenstelling, het huishoudelijk reglement en de agenda van vergaderingen van zes commissies. Deze informatie zal regelmatig worden aangevuld met de publieke dagordes en notulen van de vergaderingen van deze commissies, evenals informatie over andere binnen het FAGG opgerichte commissies.

Met het oog op transparantie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, is het FAGG gestart met de publicatie van informatie betreffende de adviescommissies bij haar opgericht.

 De reeds gepubliceerde informatie heeft betrekking op de volgende commissies:

- de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik
- de Commissie voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
- de Commissie voor homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik
- de Commissie voor kruidengeneesmiddelen voor menselijk gebruik
- de Gemengde Commissie (Kamer voor producten voor menselijk gebruik en Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren)
- de Evaluatiecommissie voor medische hulpmiddelen

Het betreft informatie aangaande de missie, de samenstelling, het huishoudelijk reglement en de agenda van de vergaderingen van elke hierboven vermelde commissie.

Deze informatie zal regelmatig worden aangevuld met de agenda's, de notulen van de vergaderingen van deze commissies en door de belangenconflictenverklaringen van hun leden. De eerste dagordes en notulen zullen op de site beschikbaar zijn in april 2012.

De informatie betreffende de andere commissies opgericht binnen het FAGG zal later gepubliceerd worden.


Contact : els.geeraerts@fagg-afmps.be


 

 

 

Laatste update op 02/04/2012