Nieuws FAGG

Er zijn 319 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

31-40 van 319 resultat(en)

PRAC april 2019 – Herevaluatie van het geneesmiddel LEMTRADA® (alemtuzumab) voor multiple sclerose

Tijdens zijn zitting van april 2019 is het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC of Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA of European Medicines Agency) gestart met een herevaluatie van het geneesmiddel voor multiple sclerose LEMTRADA® (alemtuzumab). Het gebruik moet tijdens de lopende procedure worden beperkt.

Flash VIG-news: elektronisch voorschrift - nieuwe soorten potentiële medicatiefouten

Het gebruik van het elektronisch voorschrift kan leiden tot nieuwe soorten medicatiefouten waarop voorschrijvers attent moeten zijn. We denken hier bijvoorbeeld aan selectiefouten in een keuzemenu.

Nieuwe editie VIG-news beschikbaar

De nieuwe editie van de elektronische nieuwsbrief voor gezondheidszorgbeoefenaars staat online.

Houders van een vergunning voor het in de handel brengen moeten hun gegevens in de artikel 57-databank van het EMA controleren

De afdeling Vigilantie van het FAGG heeft coderingsverschillen aangetroffen in de artikel 57-databank van het EMA. Het FAGG vraagt houders van een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel om nauwkeurig na te gaan of hun geregistreerde gegevens correct zijn.

Flash VIG-news: domperidon: gebruik bij kinderen niet langer goedgekeurd bij een gebrek aan doeltreffendheid

Het gebruik van domperidon bij pasgeborenen, zuigelingen, kinderen (jonger dan 12 jaar) en adolescenten met een lichaamsgewicht van minder dan 35 kg is niet langer goedgekeurd op Europees niveau. Een nieuw klinisch onderzoek heeft een gebrek aan doeltreffendheid van het geneesmiddel aangetoond.

PRAC Maart 2019 – Begin van verwijzing: beoordeling van de screening van patiënten vóór behandeling met fluorouracil, capecitabine, tegafur en flucytosine

Tijdens zijn vergadering van maart 2019 begon het Risicobeoordelingscomité (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) met een beoordeling van de screening van patiënten voordat zij beginnen met een behandeling met fluorouracil, capecitabine, tegafur en flucytosine.

Nu ook een online meldingsformulier voor het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen door patiënten beschikbaar

Het melden van bijwerkingen draagt bij tot de bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen. Om het melden van bijwerkingen door patiënten te stimuleren, is er nu een gebruiksvriendelijk online meldingsformulier beschikbaar.

Flash VIG-news: 5-fluorouracil en capecitabine - Aanbevelingen bij deficiëntie van dihydropyrimidinedehydrogenase (DPD)

Het opsporen van een dihydropyrimidinedehydrogenase (DPD)-deficiëntie met gevalideerde screeningstesten vóór de start van een kankertherapie kan bijdragen tot een vermindering van de toxiciteit van fluoropyrimidines.

Flash VIG-news: risico van misbruik van dextromethorfan, vooral door adolescenten, om psychotrope effecten te bereiken

Het FAGG wijst apothekers op het risico van misbruik van siropen op basis van dextromethorfan.

Flash VIG-news: geneesmiddelen en rijvaardigheid - ken de risico’s

Het FAGG herinnert eraan dat talrijke geneesmiddelen de alertheid kunnen verminderen en dus potentiële risico’s met zich meebrengen bij het besturen van een voertuig.

31-40 van 319 resultat(en)