Is de elektronische bijsluiter even doeltreffend als de papieren versie? Evaluatie van het pilootproject “e-PIL”

Datum: 14/07/2020

In 2018 startte het pilootproject e-PIL over de elektronische bijsluiter. Ziekenhuisapothekers ontvangen binnenkort een onlinebevraging om het project te evalueren, twee jaar na de start van het project.

Het project e-PIL
Het project e-PIL werd door de farmaceutische industrie opgestart in Belgische en Luxemburgse ziekenhuizen. Binnen dit project wordt de bijsluiter van bepaalde geneesmiddelen die in België en Luxemburg op de markt zijn, niet langer op papier in het doosje van het geneesmiddel gestopt, maar is de bijsluiter enkel nog online beschikbaar op gecontroleerde websites.

Periodieke evaluatie

De Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, Pharma.be, organiseert verschillende onlinebevragingen om het pilootproject te evalueren. De eerste en tweede vonden plaats bij de start van het project en na één jaar. De derde bevraging is momenteel aan de gang, twee jaar na de start van het project. Ziekenhuisapothekers zullen die binnenkort ontvangen.

Doel e-PIL-project

Met het project e-PIL wil de geneesmiddelenindustrie aantonen dat patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars in een ziekenhuisomgeving informeren om geneesmiddelen veilig en doeltreffend te gebruiken niet noodzakelijk via de traditionele papieren bijsluiter moet. Dat zou net zo goed met een elektronische bijsluiter kunnen. U vindt de bijsluiters van alle in België vergunde geneesmiddelen terug op de website van het FAGG.

Laatste update op 05/10/2020