Nieuws FAGG

Er zijn 17 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

11-17 van 17 resultat(en)

Medische hulpmiddelen: autocontrole en administratieve vereenvoudiging. Einde van de overgangsperiode op 17 juni 2018.

Naar aanleiding van de aanpassing van de wetgeving over medische hulpmiddelen stelt het FAGG een webportaal ter beschikking om uw registratie te vergemakkelijken. De overgangsperiode eindigt op 17 juni 2018. Vanaf dan zullen alle niet-geregistreerde actoren hun activiteit(en) niet langer wettelijk kunnen uitoefenen.

Een nieuwe financieringswet voor het FAGG

Het FAGG streeft van bij de oprichting naar een zo groot mogelijke transparantie in verband met de kosten verbonden aan onze veelzijdige dienstverlening.

Update klantgegevens van het FAGG door RSM InterFiduciaire

Het FAGG moet sinds 1 januari 2018 voldoen aan de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. In dit kader heeft het FAGG een uitvoerige circularisatieprocedure (audit) opgestart en de firma RSM InterFiduciaire opdracht gegeven om de gegevens van haar bestaande klanten te actualiseren. In januari 2018 werden hiervoor brieven gestuurd.

Nieuw koninklijk besluit over de biobanken

Het koninklijk besluit van 9 januari 2018 over de biobanken, gepubliceerd in het Staatsblad van 05.02.2018, vormt de uitvoering van artikel 22 van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek. Dit besluit werkt de wetgeving over de zogenaamde biobanken verder uit en treedt in werking op 01.11.2018.

Informatiesessies rond de nieuwe financieringswet voor het FAGG

De belangrijkste doelstelling van deze nieuwe financieringswet is om de kosten verbonden aan de dienstverlening van het FAGG te laten betalen door de juiste afnemers en dit aan de juiste kost. De informatiesessies zijn bedoeld voor externe partners die betalingen aan het FAGG beheren of taksen aan het FAGG betalen.

Fiscale invoer van geneesmiddelen uit derde landen: verduidelijking van de bepalingen

De bepalingen voor groothandelaars om geneesmiddelen uit landen buiten de Europese Economische Ruimte in te voeren, worden verduidelijkt.

Etikettering en verpakking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik: richtlijnen bijgewerkt

De houders van een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel voor menselijk gebruik moeten bepaalde richtlijnen volgen voor de etikettering en verpakking. Deze richtlijnen werden nu bijgewerkt.

11-17 van 17 resultat(en)