Nieuws FAGG

Er zijn 37 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

21-30 van 37 resultat(en)

Coronavirus en de strijd gevoerd door het FAGG: grondig werk zodat elke patiënt kan worden behandeld

Sinds het begin van de coronapandemie werken de teams van het FAGG keihard om de ziekenhuizen en apotheken te ondersteunen bij hun problemen met de bevoorrading van geneesmiddelen. Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen die het FAGG heeft genomen om de geneesmiddelenvoorraad in België te garanderen.

Coronavirus: verlenging en versoepeling van maatregelen die het FAGG heeft genomen om tekorten aan geneesmiddelen te vermijden

Op 1 april nam het FAGG maatregelen om tekorten aan geneesmiddelen te vermijden. Bepaalde van deze maatregelen worden nu opnieuw met een maand verlengd. Een aantal maatregelen worden opgeheven.

Coronavirus: aanbevelingen voor het vervangen van gesloten zuigsystemen

Het FAGG herinnert de ziekenhuizen aan de aanbevelingen voor de vervanging van gesloten zuigsystemen en stelt ook een tijdelijke praktijk voor om gezondheidszorgbeoefenaars te helpen in afwachting van een nieuwe voorraad zuigsystemen.

Coronavirus: verlenging van de maatregelen die het FAGG heeft genomen om tekorten aan geneesmiddelen te vermijden

Op 1 april nam het FAGG maatregelen om tekorten aan geneesmiddelen te vermijden. Deze maatregelen worden nu met een maand verlengd tot en met 1 juni.

Coronavirus: stand van zaken van de bevoorrading van geneesmiddelen voor ziekenhuizen

De voorraden van cruciale geneesmiddelen om COVID-19 patiënten te behandelen in ziekenhuize wordt nauwgezet opgevolgd. Er bestaan momenteel oplossingen en alternatieven voor alle geneesmiddelen die nodig zijn voor de behandeling van COVID-19-patiënten in België.

Coronavirus: gezamenlijke verklaring van het FAGG en de BVAS om een antwoord te geven op de bekommernissen van de gezondheidszorgbeoefenaar op het terrein

Het FAGG en de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) zijn op woensdag 16 april 2020 in een constructieve en oprechte sfeer bijeengekomen. Het FAGG legde uit dat FAGG-diensten hard werken aan het oplossen van de problemen met de geneesmiddelenbevoorrading die in sommige ziekenhuizen ontstonden bij het begin van de COVID-19-pandemie. De dienst voor dringende hulp heeft de tijdelijke tekorten van de ziekenhuizen kunnen oplossen.

Coronavirus: maatregelen voor paracetamol worden versoepeld

De verkoop van paracetamol via de apotheken is genormaliseerd. Daarom worden enkele maatregelen, die het FAGG midden maart nam, versoepeld. Farmaceutische firma’s en groothandelaar-verdelers moeten geen quota’s meer toepassen, uitgezonderd voor de intraveneuze vorm. Aflevering van één doosje per patiënt blijft wel de regel.

Coronavirus: maatregelen van het FAGG en de betrokken stakeholders om de bevoorrading van zuurstof te blijven garanderen

Door de COVID-19 pandemie is er in België een verhoogde nood aan zuurstof voor patiënten met ademhalingsproblemen. Het FAGG en de betrokken stakeholders verzameld in de task force die belast is met het beheer van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen nemen maatregelen om de bevoorrading te garanderen.

Coronavirus: verfijning van de maatregelen die het FAGG heeft genomen om tekorten aan geneesmiddelen te vermijden

Doordat België voor bepaalde geneesmiddelen als logistieke draaischijf fungeert, zou het exportverbod buiten de EER (Europese Economische Ruimte) er toe kunnen leiden dat andere landen, onnodig geen toegang hebben tot geneesmiddelen. Het exportverbod wordt vervangen door een notificatieplicht aan het FAGG. Het FAGG kan nog steeds de export verbieden in het belang van Belgische patiënten.

Coronavirus: details van de maatregelen die het FAGG heeft genomen om tekorten aan geneesmiddelen te vermijden

Het FAGG heeft opnieuw een aantal maatregelen genomen om tekorten aan geneesmiddelen in het kader van de coronaviruspandemie (COVID-19) te vermijden.

21-30 van 37 resultat(en)